TINH CHẤT HÀU TƯƠI ORIHIO

120 viên

Tinh chất hàu ……………………..500mg
Kẽm …………………………………..12mg
Vitamin B1………………………….. 24mg
Vitamin B2 …………………………..11mg
Vitamin B6 ……………………………9mg
Vitamin B12 ………………………….30µg

 

Danh mục: