VIÊN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ FUCOIDAN NOZOMI OKINAWA 150 VIÊN HÀM LƯỢNG FUCOIDAN 34.5G

2.100.000

150 viên / hộp

Hàm lượng Fucoidan 34,500mg
Ngày uống 2 viên ( phòng bệnh)3-6
viên (Hỗ trợ trị bệnh)
Chiết xuất 100% từ tảo nâu Mozuku
Okinawa, là một trong 3 sản phẩm
hàng đầu tại Nhật Bản với hàm lượng
Fucoidan cao nhất lần lượt từ
34,5mg, 55mg và 65mg

 

VIÊN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ FUCOIDAN NOZOMI OKINAWA 150 VIÊN HÀM LƯỢNG FUCOIDAN 34.5G

2.100.000

Danh mục: