Viên uống bổ não Ginkgo biloba EX

Sản phẩm được đề xuất cho những đối tượng

★ Những người muốn duy trì sức khỏe của họ

★ Muốn giữ cho đầu óc minh mẫn